Değerler Eğitimi
 

   Değerler , aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık "geliştirmeyi" ve bunları "içselleştirmeyi" içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

   Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlarda toplum gözünde değerlidir.

   Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil. genel yaşam tarzımız] ve yönünü etkileme . belirleme açısından da önemlidir.

Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;

  • Yardımlaşma
  • Sorumluluk
  • Saygı
  • Dürüstlük
  • Sevgi
  • Hoşgörü
  • Özgüven
  • Barış
  • Empati

gibi kazanımları ögrencilerimizle yaşam biçimi haline getiren bir yol izlemektir değerler eğitimi.

İNSANLASTIRMA SANATIDIR DEĞERLER EĞITIMI...