Eğitim Etkinlikleri
Sınıf Öğretmenleri  Tarafından Yapılan Etkinlikler
 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Matematik Etkinliği
 • Fen ve Doğa Etkinliği
 • Yaratıcı ve Eğitici Drama Etkinliği
 • İlkokula Hazırlık Çalışmaları(5 yaş ile)
 • Görsel Sanatlar Etkinliği
 • Origami
 • Sinema ve Tiyatro Saati
 • Kukla Saati
 • Hünerli Eller Atölyesi
 • Minik Ziraatçiler ve Zoologlar Atölyesi
 • Müze ve Doğa Gezileri
 
Branş Öğretmenleri Tarafından Yapılan Etkinlikler
 • Yüzme (Okulumuzun havuzunda lisanslı yüzme antrenörü tarafından eğitim verilir.)
 • Beden Eğitimi(Psikomotor kas gelişimi,geleneksel çocuk oyunları)
 • Seramik
 • Müzik
 • Satranç
 • İngilizce
 • Montessori Eğitimi
 • Değerler Eğitimi
 • BrainFit Studio
  • Cognotive Map (Zihin Haritaları)
  • SMARTTM Moves  (Psikomotor)
  • SMARTTM Vision (Görsel)
  • SMARTTM Listening (İşitsel)
  • SMARTTM EQ (Duygusal Zeka)