MultiBem Eğitimi

MULTIBEM NASIL ORTAYA ÇIKTI ?

Boğaziçi Eğitim Hizmetleri 1996 yılında erken çocukluk eğitimi alanında hizmet vermek üzere çalışmalarına başlamıştır. 1996 – 2003 yılları arasında Boğaziçi Eğitim Hizmetleri bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitimine dair yeniliklere ihtiyaç duyulması üzerine program geliştirme çalışmaları başlamıştır.
Başlangıç aşamasında okul öncesi eğitimcileri, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları, pedagoji ve çocuk gelişimi mezunlarından bir Araştırma Geliştirme (ARGE) ekibi oluşturulmuştur.
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ARGE ekibinin çalışmaları neticesinde okul öncesi eğitimini desteklemek üzere BEM (Boğaziçi Eğitim Modeli) okul öncesi eğitim programının temeli atılmıştır. Alternatif eğitim modelleri üzerine uluslararası alanda uygulamalı çalışmalarda bulunan ARGE ekibi tarafından, Reggio Emilia, Montessori, Waldorf ve pek çok farklı eğitim yaklaşımını da dikkate alarak okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmek üzere Multi BEM (Çoklu Boğaziçi Eğitim Modeli) kurumlarımızda uygulanmakta olan Boğaziçi Eğitim Modelinden güncellenerek geliştirilmiştir.
Revize edilen Multi BEM eğitim programının eğitim materyalleri oluşturularak 2012 yılında pilot uygulamalar Boğaziçi Eğitim Hizmetlerine bağlı erken çocukluk eğitimi kurumlarında 3-5 yaş çocuklarına uygulanmaya başlamıştır. Yıl sonunda eğitimciler ve ARGE ekibi tarafından gerekli görülen düzenlemeler yapılarak 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında Multi BEM program güncellenmiştir. Türkiye’nin değişik bölgelerinde yer alan Boğaziçi Eğitim Hizmetlerinden danışmanlık alan okul öncesi eğitim kurumlarında program yaygınlaştırma çalışmaları başlamıştır. Halen Türkiye genelinde 50’den fazla kurumda Multi BEM eğitim programı, programa özgü geliştirilen pek çok eğitim malzemesi ve materyali ile alanda çalışan uygulamacılar tarafından kullanılmaktadır.

MultiBem Eğitiminde Önceliklerimiz;

 Her çocuğun farklı yetenekleri vardır.

 Eğitim sadece kâğıt kalem işi değildir.

 Eğitim çocuklara iyi değerleri kazandırır.

 Eğitimi bireyselleştirmek kaliteyi yükseltir.

 Çocuklar özgürce seçim yapabilir.

 Bireysel çalışmalar da grup çalışmaları kadar önemlidir.

 Beş duyu etkin bir şekilde kullanılır.

 Multi BEM çocuk merkezlidir.

 Eğitim konuları çocukların kendilerini gerçekleştirmesini sağlar.

 Programda çocuk oyunla öğrenir.

 Her çocuğun ilgisi ve fikri önemlidir.

 Doğal malzemeler eğitim materyalleridir.

 Sınıf ortamı dışında her yer eğitim amaçlı kullanılır.

 Program öğretmene esneklik tanır.

 Program çocukların keşifler yapmasına fırsat verir.