Birbirinden değerli
çocuklar yetiştiriyoruz!

Çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz


Vizyonumuz

Çocuklarımızın gelişim düzeylerine göre; öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak, bilimsel bilgiye dayalı eğitim yapan, akıllıca eğlence kılığına girmiş bir öğretim ile matematiği sevdiren, sanatsal ve kültürel etkinliklerle kendini ifade edebilen çocuklarla, aile - çocuk ilişkisinde sağlıklı bağlar kurulmasında destek veren bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Tüm paydaşların yetkinliklerini harekete geçirerek sevgi ve güven ortamı içerisinde, toplumsal sorumluluğun bilincinde; milli ve manevi değerlere sahip çıkan, aynı zamanda modern düşünebilen, dengeli, problem çözme becerisine sahip, kendine güvenen, yaratıcı ve başarılı öğrenciler yetiştirerek ilköğretime ve geleceğe hazırlamak